1

Thủ tục có mặt trên thị trường siêu thị cổ phần mới nhất

News Discuss 
Thủ tục ra đời siêu thị cổ phần mới nhất Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn https://bit.ly/40kBlJa

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story